Notícies

Notícies aparegudes als

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Sentència sobre l'IRPH

Com ja va aventurar ACOREO, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat sobre l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) en la línia de les conclusions de l’advocat general Maciej Szpunar de data 10 de setembre de el 2019.

D’aquesta manera, el jutge a qui se li presenti la demanda s’ha de pronunciar sobre l’abusivitat de la clàusula. Efectuada aquesta declaració, el jutge haurà de fixar, a falta d’acord entre les parts, l’índex de referència substitutiu.

El contracte de préstec hipotecari ha de subsistir i, de conformitat amb el TS, no es permet que subsisteixi sense interès. Caldrà veure l’índex de referència substitutiu que decideixen aplicar els jutges, ja sigui l’euríbor o un altre.

ACOREO entén que, després d’aquesta sentència, les demandes seran d’el tot necessàries, ja que els bancs van a litigar en defensa dels seus drets. Hi ha més de 1,3 milions d’afectats per l’IRPH i cada un d’ells té dret a reclamar.

Des de l’Associació de Consumidors ACOREO posem la nostra xarxa d’assessors lletrats a tot Espanya a disposició d’aquests milers de ciutadans que de ben segur voldran reclamar la devolució del pagat indegudament en el marc del seu préstec hipotecari.

ACOREO, Associació de Consumidors

06/10/2018

Prestacions de Maternitat

La recent STS de 3 d’octubre de 2018 ha declarat que és doctrina legal que expressa el fonament tercer de la mateixa en la qual decreta clara i precisa que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

És una prestació que el legislador atorga com a protecció a determinades situacions com la maternitat, entre altres, per, precisament, compensar la pèrdua d’ingressos del treballador a conseqüència del permís concedit pel naixement d’un fill. Criteri que no compartia l’AEAT i que ara haurà d’acatar, tot i que no hi ha canvi de llei, i només interpretació d’una norma amb rang de doctrina legal, el que potser obligarà a les persones afectades a reclamar, és a dir no hi haurà devolució d’ofici.

No obstant això aquesta Sentència obre una porta enorme perquè gairebé un milió de persones afectades- des de l’any 2014- puguin recuperar l’import de les retencions de l’IRPF deduïdes sobre les quantitats de la prestació ia més puguin recuperar l’excés pagat per una declaració de renda de major quantitat pel còmput de les prestacions, que ara es fixen com exemptes.

És una molt bona notícia per al conjunt de la societat i per a la configuració d’aquest Estat del benestar que pretén la protecció de determinats valors que incideixen en la vida real de les persones.

Des de l’Associació de Consumidors ACOREO ens felicitem i posem la nostra xarxa d’assessors lletrats a tot Espanya a disposició d’aquests milers de ciutadans que de ben segur voldran reclamar per la devolució d’ingressos indeguts.

04/06/2018

Compra nul·la d'accions del Banco Popular

ACOREO aconsegueix una nova Sentència estimatòria que declara la nul·litat de la compra d’accions del Banco Popular condemnant a l’entitat a la restitució del capital invertit per l’accionista, més els interessos legals des de la data de compra i assumint les costes processals del procediment judicial.

El Jutjat de Primera Instància Núm. 11 de Valladolid, en Sentència dictada en data 4 de juny de 2018, comparteix íntegrament els arguments esgrimits pels perits de la part actora, que argumenten que l’entitat no reflectia la imatge fidel ja des de l’any 2010 , entenent que l’entitat, a qui li correspon la càrrega de la prova, no ha aportat cap argument que desacrediti tal afirmació sense aportar la comptabilitat, ni cap prova, ni arguments sòlids que permetin pensar el contrari.

Des d’ACOREO seguirem treballant perquè com més aviat més accionistes puguin recuperar els seus diners mitjançant la interposició de demandes judicials, única via fins al moment per poder restituir les quantitats invertides com a accionistes.

 
08/05/2018

Un Jutge condemna el Banco Popular

El Jutjat de Primera Instància Nombre 8 de Barcelona ha dictat sentència ferma contra el Banco Popular, en la qual es declara la nul·litat de l’adquisició de drets efectuada pel demandant, un jubilat barceloní, el 7 de juny del 2016 i de la compra d’ accions realitzada el 20 de juny d’aquest mateix any. Es condemna a l’entitat bancària a tornar a l’afectat la quantitat 1.510 euros, a més dels interessos legals i costos del procediment.

 
 
 
09/04/2018

Diario de Valladolid - Facebook

Un advocat de Valladolid iniciaria accions judicials contra Facebook. L’Associació Acoreo, Consumidors Reunits, representada per l’advocat Luis Gervas de la Pisa, ha anunciat que iniciaria accions judicials contra la companyia Facebook davant les milers de filtracions de dades que sembla haver-se produït, si existís responsabilitat i afectat a Espanya.

Consulta la notícia:
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/acoreo

21/03/2018

TV3 - Càrtel de Camions

Camioners de tot Espanya es preparen per portar als tribunals les principals marques del sector. L’estiu del 2016, Brussel·les va aplicar una multa milionària a cinc fabricants de camions europeus per pactar preus durant una dècada. Després de mesos preparant el cas i intentant arribar a acords, molts camioners aniran ara als jutjats per recuperar el que van pagar de més.

Mira el vídeo:

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/demandes-a-punt-contra-el-cartel-de-camions/video/5753211/

29/01/2018

Diari de Girona - Càrtel de Camions

L’associació de consumidors Acoreo s’ha convertit en pionera en l’assessorament per a la reclamació de danys contra el denominat com a «càrtel de camions», després de la multa posada per la Comissió Europea contra una sèrie de fabricants de camions que van pactar un sobrepreu en la venda d’aquests vehicles entre el 1997 i el 2011.

Mira l’entrevista sencera:

http://acoreo.org/wp-content/uploads/2018/04/DiariGirona-Acoreo.pdf

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies